Disclaimer – verkoopsvoorwaarden & privacy


Disclaimer – verkoopsvoorwaarden – privacy

Verkoopsvoorwaarden.

Omschrijving activiteiten.

Dishcover commV organiseert en begeleidt workshops koken & bakken voor teambuilding activiteiten, vrijgezellenfeestjes, vrienden-onder-onsjes. Deze workshops gaan door op een locatie naar keuze van de klant of in de Dishcover kookstudio gelegen Tervuuresesteenweg 3C – 3001 Heverlee/Leuven. Een overzicht van de open kookworkshops en het kookaanbod vind je terug op de website www.dishcover.be Er kan ook een workshop op maat van de klant uitgewerkt worden.

1. Begripsbepaling en definities.

Contactgegevens: Dishcover commV Tervuursesteenweg 3 C – 3001 Heverlee/Leuven BTW BE 0790.514.960 BTW voet 21% E-mail: info@dishcover.be T 0478 26 97 15

Workshops Een workshop is een workshop koken of bakken waarop je individueel inschrijft (open kookworkshops) of die vastgelegd wordt voor een vrijgezellenfeestje, teambuilding of vrienden-onder-onsje. Klant De klant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Dishcover commV een workshop koken, bakken boekt, die opdracht geeft tot het geven van een workshop of het uitwerken van een culinaire activiteit of die op enige andere wijze wenst samen te werken voor één van de aangeboden activiteiten.

2. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of samenwerkingen tussen Dishcover commV en haar klanten.

3. Reservatie van een workshop

Open kookworkshops Na inschrijving voor een open kookworkshop ontvang je een bericht met de betalingsinstructies. De betaling voor de workshop gebeurt vooraf. Je inschrijving voor een workshop is definitief na betaling ervan. Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes De reservatie is pas definitief bij ontvangst van een bevestigingsmail van Dishcover commV met vermelding van de datum van de workshop, de locatie, uur van aanvang en einde van de workshop en het aantal personen ingeschreven voor deze workshop. Indien een voorschot werd gevraagd, is de reservatie pas definitief na betaling van dit bedrag.

4. Offerte, factuur en betaling

Open kookworkshops De betaling voor de open kookworkshops gebeurt vooraf, uiterlijk binnen de 5 dagen na inschrijving. Bij niet-betaling op de overeengekomen termijn, vervalt de gedane reservatie. Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes Voor workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes krijgt de klant voorafgaandelijk een offerte van Dischcover commV. Een gevraagde reservatie is in dat geval slechts definitief bij uitdrukkelijke aanvaarding van deze offerte. De eigenlijke reservatie is slechts definitief na ontvangst van een bevestigingsmail en/of betaling indien deze uitdrukkelijk vooraf gevraagd wordt. De betaling van de workshop gebeurt uiterlijk op de dag van de workshop. Indien aan de klant een factuur bezorgd wordt, dient deze ten laatste betaald te zijn op de vervaldag vermeld op de factuur. Facturen zijn betaalbaar binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tegenstrijdige betalingsvoorwaarden op enigerlei document van de klant worden niet aanvaard. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding. Elke bestelling betekent de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

5. Aantal deelnemers

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes Indien het definitieve aantal deelnemers aan de workshop niet vaststaat op het ogenblik van de reservatie, moet het definitieve aantal minimaal 7 dagen voorafgaand aan de workshop worden medegedeeld. Indien bij aanvang van de workshop blijkt dat minder deelnemers dan aangekondigd aanwezig zijn, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de facturatie van de workshop. Het bedrag voor het aantal deelnemers dat vooraf als definitief bevestigd/betaald werd, blijft gelden. Indien bij aanvang van de workshop meer deelnemers dan aangekondigd aanwezig blijken te zijn, zal de facturatie in die zin aangepast worden.

6. Annulatie

Open kookworkshops Betaling & bevestiging De betaling voor de workshop gebeurt vooraf. Bij inschrijving voor een workshop, word je naar de Dishcover webshop geleid. Daar kan je je betaling op een veilige manier doorvoeren via bancontact en/of door het ingeven van je bonnummer. Je ontvangt onmiddellijk een mail voor ontvangst van je bestelling. Nadat je bestelling werd verwerkt, ontvang je een bevestigingsmail. Je inschrijving voor een workshop is definitief na betaling ervan. Geen mail ontvangen na je betaling? Kijk dan zeker je spamberichten eens na. Enkele dagen voor de workshop stuur ik je nog een herinneringsmail met praktische informatie. Annulatie Dishcover behoudt zich het recht om de workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of ziekte van de organisator. In dat geval wordt het betaalde bedrag teruggestort aan de deelnemers. Bij annulatie door de ingeschreven deelnemer(s) aan een workshop, is er geen terugbetaling mogelijk. Dit is ook van toepassing wanneer de reden voor annulatie ziekte of COVID-gerelateerd is. De inschrijving is echter niet naamgebonden – indien de ingeschreven deelnemer dit wenst, kan hij/zij kosteloos een andere deelnemer zoeken om de vrijgekomen plaats opnieuw in te vullen. Indien onze website aangeeft dat de workshop volzet is, kan het voorkomen dat er deelnemers op de wachtlijst staan voor deze workshop. In dit geval kan de ingeschreven deelnemer contact opnemen met Dishcover om te verifiëren of dit het geval is. Als (een van) de personen op de wachtlijst de plaats(en) wenst(en) in te nemen, ontvangt de ingeschreven deelnemer een bon met een geldigheid van 3 maanden voor deelname aan een andere workshop, afhankelijk van beschikbaarheid. Houd er rekening mee dat er in dit geval een administratieve kost van 10% in mindering wordt gebracht op de waarde van de bon. Het is echter belangrijk op te merken dat er geen garantie is dat er personen zijn ingeschreven op de wachtlijst of dat personen op de wachtlijst alsnog wensen deel te nemen. Cadeaubonnen voor een workshop zijn geldig tot de aangegeven datum. Je kan tot die datum je inschrijving regelen voor een workshop, volgens beschikbaarheid. Deze termijn is niet verlengbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een cadeaubon is niet mogelijk. Indien je een cadeaubon hebt met een hogere waarde dan het te betalen bedrag voor de gekozen workshop, kan je het resterende bedrag gebruiken voor een volgende workshop binnen de opgegeven termijn. Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 30 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 25% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Dishcover commV. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 15 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 50% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Dishcover commV. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 7 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 100% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Dishcover commV. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

7. Aansprakelijkheid

Dishcover commV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het plaatsvinden van een workshop. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door een ander deelnemer. Dishcover commV beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen voor de uitoefening van haar activiteiten. Voedselallergieën en intoleranties dienen bij reservatie te worden gemeld. Hiermee zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden tijdens de workshop. Dishcover commV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van voedselallergie/intolerantie.

8. Corona

De workshops worden georganiseerd volgens de geldende corona-richtlijnen. Dishcover behoudt zich het recht om de workshop uit te stellen naar een later moment, als dat nodig is omwille van de actuele corona-situatie. De ingeschreven deelnemers zullen hiervan per mail op de hoogte gebracht worden.

9. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

In geval van betwistingen tussen Dishcover commV en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven en de Vrederechter van het 3e kanton te Leuven bevoegd.

Algemene voorwaarden.

Door toegang tot en het gebruik van deze website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
  • De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, foto’s, data en teksten mogen niet zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden.
  • De inhoud van deze site is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  • De inhoud van deze website of onderdelen ervan kunnen op elk moment door mij aangepast of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling.
  • Ik doe mijn best om de inhoud van deze website zo goed mogelijk aan te vullen en te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht kan de inhoud soms onvolledig en/of onjuist zijn. Voor de gevolgen van deze eventuele fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan je mij contacteren.
  • Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacy.

Dishcover commV hecht veel belang aan jouw privacy. De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
  • verwerken van je informatie-aanvraag of bestelling
  • versturen van nieuwsberichten (enkel indien je zelf initiatief hebt genomen om in te schrijven om deze nieuwsberichten te ontvangen)
Bij een informatie-aanvraag of een bestelling vraagt Dishcover commV enkel het strikte minimum aan persoonsgegevens teneinde de vraag of bestelling correct af te handelen. Deze gegevens zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden. Door persoonsgegevens te verstrekken, geeft de klant aan Dishcover commV uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. De klant heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Cookies.

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Deze instellingen kan je aanpassen in je browser, via de help-functie.

Google analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht wordt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In dat geval kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benut worden. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.